سلام دیروز میخاستم یه رام رسمی اندروید 4.1 فلش بزنم که متاسفانه بوت لودر گوشی باز بود و رام فلش نشد بعد از اون دیگه گوشی رو وقتی روشن میکنم یه ویبره میده و چراغ بالایی سبز هست و هیچ علامت دیگه ای نمیده ولی وقتی به کامپیوتر وصل میکنم گوشیو تو فلش تولز مینویسه device connected in flashmod
بعدش دوباره خواستم رام فلش بزنم این ارور رو میده
26/047/2017 21:47:41 - INFO - <- This level is successfully initialized
26/047/2017 21:47:42 - INFO - Flashtool Version 0.9.23.1 built on 11-01-2017 1500
26/047/2017 21:47:42 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
26/047/2017 21:47:43 - INFO - Proxy found for IE
26/047/2017 21:47:43 - INFO - Syncing devices from github
26/047/2017 21:47:43 - INFO - Opening devices repository.
26/047/2017 21:47:43 - INFO - Scanning devices folder for changes.
26/047/2017 21:47:48 - INFO - Pulling changes from github.
26/047/2017 21:47:49 - INFO - Quietly closing devices repository.
26/047/2017 21:47:49 - INFO - Devices sync finished.
26/047/2017 21:47:49 - INFO - Loading devices database
26/047/2017 21:47:49 - INFO - Loaded 98 devices
26/047/2017 21:47:49 - INFO - Starting phone detection
26/047/2017 21:47:53 - INFO - Device connected in flash mode
26/048/2017 21:48:08 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia E Dual(C1605). FW release : 11.3.A.2.1. Customization : Negin
26/048/2017 21:48:08 - INFO - Preparing files for flashing
26/048/2017 21:48:16 - INFO - Please connect your device into flashmode.
26/048/2017 21:48:16 - INFO - Opening device for R/W
26/048/2017 21:48:16 - INFO - Reading device information
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
26/048/2017 21:48:19 - INFO - trying to continue anyway
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Opening TA partition 2
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Start Flashing
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Processing loader.sin
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Checking header
26/048/2017 21:48:19 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
26/048/2017 21:48:19 - INFO - Ending flash session
26/048/2017 21:48:19 - ERROR - Error in processHeader : 22 : The device does not recognize the command.
26/048/2017 21:48:19 - ERROR - Error flashing. Aborted