سلام الا که خیلی وقته از رام های رسمی و غیر رسمی گذشته بهترین رام برای این گوشی چیه؟