نوعی دیگری به نام پرده کرکره فلزی نیز وجود دارد که در رنگ های بسیار متنوع و جذابی ساخته می شود. تیغه های این مدل در عرض های 16 و 25 میلی متر می باشد. این نوع کرکره گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در مکان های رسمی مثل ادارات و شرکت ها می باشد.