بسیاری از سایت ها و موسسات اقدام به برگزاری های دوره های آموزشی مختلف برای بورس کرده اند زیرا امروزه بورس به یکی از سود ده ترین و پر طرف دار ترین بازار ها تبدیل شده است. بسیاری از مردم برای سرمایه گذاری به بورس و خریدن سهام و اوراق مشارکت رو می آورند و بسیاری دیگر هم برای پس انداز از این روش استفاده می کنند. برخی دیگر در این بازار به صورت جدی فعالیت می کنند و شغل اصلی آن ها فعالیت در بورس است در نتیجه این بازار فعالان بسیاری زیادی دارد که همه ی آن ها دانش کافی را در این زمینه ندارند.

به همین دلیل است که بسیاری از افراد مجرب اقدام به سبد گردانی یا برگزاری دوره های آموزش بورس می کنند زیرا این موضوع و گذراندن این دوره ها برای افراد ناشی و مبتدی بسیار ضروری است تا دچار زیان و خسارت زیادی نشوند یا به سود دست پیدا کنند و بتوانند به کسب درامد برسند.