اگر از جمله کارجویانی هستید که برای آمادگی آزمون استخدامی دچار استرس هستید و حس میکنیدکه این اضطراب در روز آزمون به سراغتان بیاید، از همین حالا در استخدام آینده راههای مقابله با استرس را بیاموزید ، و برای رفع آن اقدام نمایید.
به این گفته دکتر جرج تاون با دقت توجه نمایید که میگوید همه افراد قبل امتحان دچار استرس میشوند مقدار کمی استرس کمک کننده است، امّا استرس بیش از حد میتواند عواقب بدی برای افراد داشته باشد.
برای اینکه بدانیدچگونه بر استرس آزمون استخدامی غلبه کنیم باید بدانید این مشکل به چه دلایلی ایجاد شده است . این فهم کمک میکند تا راههای غلبه بر این استرس را آسانتر پیدا نماییم.
اگر از آن جمله افرادی هستید که کمال گرائید و میخواهید همیشه بهترین باشید و هیچ اشتباهی انجام ندهید، ترس از شکست میتواند موجب ایجاد استرس در زمان آزمون استخدامی شود.
علائم استرس قبل از آزمون:
اول باید بدانید که ترس معمولی گه بیشتر کارجویان قبل از آزمون استخدامی با آن روبرو میشوند با استرس واقعی متفاوت است.
اگراسترس روی اشتها و خواب شما تاثیر گذاشته است و رغبتی به انجام فعالیتهای مورد علاقه خود دارید،احتمالا شما دچار استرس آزمون شدهاید و اگر این اتفاقات مدام برای شنا اتفاق بیافتد مشکل بزرگتری ایجاد شده است.
هیچ نوع تشخیص تخصصی برای استرس قبل از آزمون وجود ندارد و فقط با علائم میتوان این عارضه را تشخیص داد.عمومیترین و شایعترین علامت استرس قبل از آزمون این است که شما فکر میکنید هیچکدام از مطالبی که مطالعه کردهاید را به یاد نمیآورید.
اگر راههای مطرح شده در این مقاله را تا انتها بخوانید راههایی را یاد میگیرید که به شما این اطمینان میدهیم تا در مبارزه با غول استرس سربلند و مقتدر بیرون بیایید.