طراحی لباس از جمله زمینه های هنری است که علاوه بر جذابیت فراوان، درآمد بسیاری را نیز به همراه دارد. هرچند که مستلزم تلاش بسیار، آشنایی با مهارت های گوناگون و البته توان برقراری ارتباط با سلیقه و فرهنگ عمومی مردم است.

تقریبا میتوان گفت همه ی انسان ها در این زمینه تا حدی مستعد هستند و البته برای ارزشگذاری بر دستاورد هنرهای اینچنینی معیار دقیقی وجود ندارد و معمولا بحثی سلیقه ای است، اما فردی که طراحی لباس را به چشم یک بیزینس مینگرد، باید با سلیقه ی عموم مردم و الگوی غالب انتخاب هایشان آشنا باشد.


توجه به قوانین، عرف جامعه، شرایط آب و هوایی و حتی الگو گرفتن از طرح های سنتی ایران و جهان، برای پیشبرد کسب و کارهای اینچنینی بسیار ضروری هستند. کسی میتواند یک طراح لباس موفق باشد، که ذهن و تخیلات مردم را به خوبی بشناسد و لباسی را برایشان طراحی کند که آنها آرزوی پوشیدنش را دارند. لباسی که در عین پیروی از الگوهای عرفی و اجتماعی، ظاهر خسته کننده ای نداشته باشد و با وجود تمامی محدودیت ها، خلاقیت، تنوع و زیبایی را به مردم هدیه دهد! این همان چیزی است امروز فقدانش در دنیای طراحان مد و پوشاک ایران بیش از هر چیز دیگری حس میشود و نیاز است به طور جدی به آن پرداخته شده و در دوره های آموزش طراحی لباس، در کنار سایر مهارتها به هنرجویان آموزش داده شود.