Sony-LMD2765md

کمپانی مادرتخصصی سونی امروز اعلام کرد که زیرشاخه اصلی این شرکت ژاپنی در اروپا، کمپانی eSATURNUS را برایِ گسترش فعالیت هایِ پزشکی به تصاحب خود درآورده است. کمپانی مذکور تخصص خاصی در تولید شبکه هایِ ویدئویی اتاق جراحی دارد و از این رو، سونی برایِ گسترش فعالیت هایِ زیرمجموعه هایِ پزشکی و سلامتی اش این کمپانی را به تصرف خود درآورده است.

سونی از این طریق میخواهد به صورت بدون واسطه وارد همکاری با بیمارستان هایِ دنیا شده و فعالیت هایِ بخش پزشکی و سلامت خود را بیش از پیش گسترش دهد. همچنین سونی کُلیه نوآوری هایِ کمپانی eSATURNUS که شامل دوربین هایِ جراحی بسیار پیشرفته میباشد را نیز به تصاحب خود بیرون آورده است، که تقریباً حرف اول را در دنیایِ پزشکی و مخصوصاً بخش جراحی میزند. رئیس اجرایی بخش سلامت سونی، آقایِ Toru Katsumoto در این باره میگوید:

قدمی که امروز سونی در جهت ارائه خدمات اتاق جراحی و سیستم هایِ ویدئویی جراحی از راه دور برداشته است میتواند به طور کُلی بخش سلامت این کمپانی را دچار تغییر و تحولاتی کند. سونی و eSATURNUS در تلاش هستند تا با همکاری یکدیگر خدمات نوینی را به بیمارستان هایِ دنیا جهت مدرن سازی اتاق هایِ جراحی ارائه دهند. هدف ابتدایی سونی ارتقای بیش از پیش سلامت و نظارت بر سامانه هایِ جراحی اتاق عمل در قاره اروپا میباشد و این کمپانی در نظر دارد پس از قاره اروپا، تکنولوژی هایِ برتر اتاق جراحی نوین را به کُل دنیا تسری دهد. هدف سونی از ورود به حیطه سلامت، تبدیل شدن به قدرتی جهانی در زمینه مراقبت هایِ پزشکی نوین میباشد.

هنوز جزئیات تصاحب کمپانی eSATURNUS به درستی مشخص نیست، اما سونی تأکید میکند که کلیه تکنولوژی هایِ برتر و زیربخش هایِ تخصصی کمپانی مذکور، من جمله اختراعات حال حاضر و آتی آن را به تصاحب خود بیرون آورده است و اَکنون این کمپانی به صورت کامل جزو زیرمجموعه هایِ کمپانی سونی محسوب میشود.

منبع: