Z3
روند کاهش قیمت گوشی های موجود در بازار که از دو هفته قبل آغاز شده بود در این روز ها با شیب تندتری ادامه دارد. افزایش قیمتی که در ابتدای دی ماه با آن رو به رو شده بودیم به کلی فراموش شده و یک بار دیگر گوشی های اکسپریا در بازار داخلی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته اند.

به غیر از تعداد معدودی از مدل های نسبتا قدیمی سونی، دیگر گوشی های موجود در بازار با کاهش قیمت نسبتا زیادی رو به رو شدند. این کاهش قیمت پیش بینی میشود در روزهای آینده نیز به همین صورت ادامه پیدا کند.

در حال حاضر قیمت انواع اسمارت فون های سونی به شرح زیر است. توجه کنید که این قیمت ها مختص مرکز است و در شهرستان ها افزایش قیمت ۵-۷ درصدی برای انواع مدل های زیر طبیعی است. قیمت های زیر تماما برای مدل های بدون گارانتی است و مدل های با گارانتی با قیمتی بیشتر به فروش میرسد.
رنگ قرمز نشانه کاهش قیمت، رنگ سبز نشانه افزایش قیمت و رنگ آبی نیز نشان عدم تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته است.

11.4