stone-25
موارد کاربرد سنگ چینی
در ایران استفاده از این سنگ از قدیم رایج بوده بخصوص در مناطق گرمسیر بدلیل رنگ روشن آن که نما را از گرما در امان نگه می دارد
قیمت سنگ چینی بیانکو
به دلیل درخواست کمتر بازار از این سنگ نسبت به سالهای گذشته میزان استفاده و در نتیجه استخراج معادن این سنگ کمتر شده است.
در سالهای دور میزان استفاده از سنگ چینی در ساختمان سازی خصوصاً در نما بسیار گسترده بود ولیکن به دلیل ناکارآمدی این سنگ در نما و نداشتن تنوع رنگ مناسب، توسط تراورتن و سایر کالاهای مشابه جایگزین شد و به همین دلیل تولید آن طی سالهای گذشته به


شدت دچار افت شده است.
قیمت سنگ چینی پرشین اسکاتو
از سال 1386 به دلیل قیمت پایین این سنگ در بازار داخلی، این سنگ مورد توجه انبوه سازان مسکن خصوصاً متولیان بخش مسکن مهر قرار گرفت، همچنین شهرداریها از این سنگ جهت ایجاد مبلمان شهری و کف سازی معابر استفاده نمودند. با این وجود میزان


استخراج طی سالهای اخیر دارای سیر نزولی میباشد.
قیمت سنگ چینی 40x40


سنگ چینی در فضای خارجی
قیمت سنگ چینی
اگر دقت کرده باشید سنگ چینی نمای اصلی بسیاری از ساختمانهای قدیمی به خصوص در مناطق گرمسیر است.چرا که رنگ روشن آن باعث می شود تا گرمای زیادی جذب نما نشود و ساختمان از گرمای زیاد در امان باشد.مقاومت این سنگ در مقابل هوازدگی


سطحی و عمقی به طور متوسط خوب و قابل اعتناست.
قیمت پرشین سیلک
انتخاب این سنگ از یک طرف کمک کرده تا تداعی کننده رنگ سفید یخ باشد .از طرف دیگر مقاومت خوب سنگ امکان داده که از آن در چنین فضایی استفاده شود.البته برای جلوگیری از لیزخوردگی ،روی سنگ را کاملاً تیشه ای کرده اند.